Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ασκήσεις στη Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (ΕΟΚ) 1

 Τρεις ασκήσεις πάνω στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση...


1.
Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ = 10m/s. 

α. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος ύστερα από 5min.
β. Να υπολογίσετε το χρόνο που χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά 2km.
γ. Να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου και θέσης - χρόνου.

Να θεωρήσετε ότι τη χρονική στιγμή t=0, το σώμα έχει x=0.
(Απ. α. 3.000m,   β. 200s)
2.
Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και σε χρόνο 5s διανύσει απόσταση 20m. Σε πόσο χρόνο θα διανύσει επιπλέον 40m.
  (Απ. 15s)

3.
Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή. Τη χρονική στιγμή t = 2s, βρίσκεται στη θέση x = -5m και τη χρονική στιγμή t = 10s βρίσκεται στη θέση x = 11m. Σε ποια θέση θα βρεθεί τη χρονική στιγμή t = 16s
 (Απ. 23m)


Δείτε επιπλέον ασκήσεις  στην ΕΟΚ εδώ και με διαγράμματα εδώ.

Οι λύσεις είναι εδώ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters