Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Ασκήσεις κυκλικής κίνησηςΤρεις ασκήσεις στην Ομαλή Κυκλική Κίνηση (ΟΚΚ)...1. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση (ΟΚΚ) με ταχύτητα 8π m/s (όπου π=3,14), διαγράφοντας 12 περιστροφές σε χρόνο 3s. Να βρεθούν:
α. η συχνότητα και η περίοδος της ΟΚΚ.
β. η ακτίνα της ΟΚΚ.
γ. η γωνία περιστροφής σε χρόνο t = 2,5s.
δ. ο αριθμός των περιστροφών που εκτελεί σε χρόνο 1min.
(Απ. α. 4Hz, 0,25s β. 1m γ. 20πrad δ. 240)


2. Σώμα κινείται σε περιφέρεια κύκλου με σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα υ = 12m/s, για χρόνο t = 4s. Αν η συχνότητα περιστροφής του είναι f = 2/π Hz, να υπολογιστούν: 
α. η περίοδος της κίνησης.
β. η ακτίνα της κίνησης.
γ. η γωνία περιστροφής και το μήκος τόξου που διένυσε το σώμα στο χρόνο των 4s.
 (Απ. α. π/2 s β. 3m γ. 16rad, 48m)


3. Ένα σώμα εκτελεί Ομαλή Κυκλική κίνηση (ΟΚΚ), με γωνιακή ταχύτητα ω = 10π rad/s (όπου π=3,14) και ακτίνα R = 0,5m. Να βρεθούν: 
α. η περίοδος και η συχνότητα της κίνησης.
β. η γραμμική ταχύτητα περιστροφής.
γ. η γωνία περιστροφής όταν το μήκος τόξου που διένυσε το σώμα στο είναι 3πm.
 (Απ. α. 0,2s, 5Hz β. 5πm/s γ. 6πrad)


Δείτε εδώ ασκήσεις πάνω στη δυναμική της κυκλικής κίνησης.http://www.physicsclassroom.com/mmedia/circmot/ucm.gif


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters